Information og generelle betingelser

Inden ankomst

Betaling af leje
Ved booking af lejemålet indbetales halvdelen af lejens pris og den resterende del betales ved ankomst. Lejeaftalen er først bindende når første rate er modtaget.

Pakning
Der bør medbringes håndklæder, sengetøj, lagner, viskestykker, karklude, opvaskemiddel+børste, toiletpapir og køkkenrulle da dette ikke forefindes i lejemålet ved ankomst. 

Udlevering af nøgler samt aflæsning af strøm
Nøgler til huset afhentes på det med os aftalte sted og tidspunkt. Lejer har adgang til huset fra kl. 15.00 på ankomstdagen, andet tidspunkunkt kan eventuelt aftales. Der skal som det første aflæses strøm som noteres på den udleverede blanket. Der betales ligeledes et depositum på kr. 1.220,- for strøm som afregnes inden/ved ankomst sammen med sidste betaling af lejen.  

Vand og varme
Der forefindes vandvarmere i huset som skal tændes ved ankomst. 

Huset stand og udstyr
På ankomstdagen vil huset altid være ryddeligt og rengjort hvilket det forventes at være under opholdet. Diverse udstyr som forefindes i huset såsom service, køkkenudstyr, antenne, senge etc. er funktionsdygtige.

Under opholdet

Affald
Affald skal placeres i den dertil indrettede skraldespand ved vejen. 

Uforudsete hændelser
Såfremt der måtte opstå uforudsete hændelser som f.eks. ødelæggelse af huset både indvendigt og udvendigt eller skade på udstyr i huset skal udlejer straks kontaktes.

Rengøring og vedligeholdelse
Er der tale om et længere ophold vil der blive foretaget rengøring undervejs. Tidspunkt for dette aftales ved ankomst. 

Efter opholdet

Slutrengøring
Der vil blive foretaget slutrengøring efter opholdet, som koster kr. 780,-.

Aflevering af nøgle og afregning af strøm
Efter endt ophold skal nøglen afleveres, hvor der ligeledes vil blive afregnet strøm for den givne periode. Prisen for strøm er kr. 2,8 pr. kWh. Lejemålet skal forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen, andet tidspunkt kan eventuelt aftales.

Skader på det lejede
Såfremt der måtte opstå skader på det lejede, er det lejer som hæfter for disse. Hvis der er opstået skader af nogen form vil disse blive faktureret efter endt ophold.

Husdyr
Husdyr i lejemålet kun efter aftale. 

HL Investment ApS - Spedalsø 45 - 8700 Horsens - Tlf. 60 16 48 16
CVR.nr. 29 41 98 76 - R
eg.nr. 7651 Kontonummer 1204208

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk